موسسه خیریه نابینایان و کم بینایان توانمند قائم

گزارش برگزاری همایش 23 مهر 1400

1400/07/25

در روز ۲۳مهربه مناسبت روز جهانی عصای سفید، موسسه نابینایان و کم بینایان توانمند قائم قائمشهر گردهمایی  از ساعت ۹ تا ۱۷ در پارک جنگلی تلار قائمشهر برزگرار کرد. در این گردهمایی  جناب آقای اسرافیل یزدانی  رئیس بهزیستی قائمشهر ، آقای تقی نیا معاونت توانبخشی قائمشهر، آقای دکتر احسان اسماعیل نجار رئیس شورای شهر قائمشهر، آقای پیوند کشوری رئیس ورزش همگانی قائمشهر، آقای الیاسی کارگردان تئاتر و جمعی از بزرگان و عزیزان مددجوی موسسه حضور داشتند. اقای حسین غلامی هنرمند نابینا، به اجرای پرده خوانی (نقالی شاهنانه) پرداختند و  از طرف مدیر کل بهزیستی و موسسه توانمند قائم لوح سپاس دریافت کردند .