موسسه خیریه نابینایان و کم بینایان توانمند قائم

جشنواره استانی کاتی

1392/11/09

اداره کل بهزیستی استان مازندران اقدام به برگزاری جشنواره ای ویژه معلولین در بهمن ماه سال جاری نموده است. هدف از برگزاری این جشنواره نشان دادن توانمندی معلولین به افراد جامعه بوده است. در این جشنواره خانم دریکنده، رییس هیأت مدیره مؤسسه توانمند قائم، به عنوان نماینده نابینایان استان در دبیرخانه این جشنواره فعالیت نموده است.

تئاتر "منم می خوام ببینم" به کارگردانی بهرام نجفدری کاری از گروه تئاتر مؤسسه در بخش رقابتی این جشنواره شرکت نمود و موفق به کسب مقام برتر این جشنواره گردید.

از دیگر فعالیت های مؤسسه در جشنواره: ارائه سفال های ساخته شده توسط نابینایان مؤسسه، ساخت سفال توسط خانم معصومه جعفری(نابینا) در غرفه نابینایان، اجرای موسیقی توسط استاد جوادیان، اجرای تکخوانی آقایان آرمین واحدی و صالح شمس، اجرای برایتونیک توسط گروه خردسالان و اجرای دف توسط آقای حافظ حاجیان از همیاران مؤسسه بوده است.