موسسه خیریه نابینایان و کم بینایان توانمند قائم

مراسم عصای سفید سال 94
گالری تصاویر