موسسه خیریه نابینایان و کم بینایان توانمند قائم

مراسم پخت سمنو 94
گالری تصاویر