موسسه خیریه نابینایان و کم بینایان توانمند قائم

مراسم عصای سفید سال 95
گالری تصاویر