موسسه خیریه نابینایان و کم بینایان توانمند قائم

مراسم پخت سمنو 95
گالری تصاویر