موسسه خیریه نابینایان و کم بینایان توانمند قائم

مراسم عصای سفید سال 97
گالری تصاویر