موسسه خیریه نابینایان و کم بینایان توانمند قائم

برگزاری جلسه با موضوع مناسب سازی مسیر های رفت و آمد شهری برای معلولین در فرمانداری

1400/06/23

جلسه راس ساعت 11 در سالن جلسات فرمانداری قائمشهر با حضور معاون فرمانداری دکتر عباسی برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای اسرافیل یزدانی رییس بهزیستی قائمشهر، اقای تقی نیا معاون توانبخشی، دکتر اصغریان، آقای مهردل رییس فنی و حرفه ای، نماینده راه وشهرسازی قائمشهر، نماینده شورای شهر، نماینده شهرداری ارطه و خانم دریکنده نماینده موسسه توانمند قائم برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای تقی نیا در مورد نحوه اجرا و مشکلات مناسب سازی محل های رفت آمد شهری توضیحاتی دادند. از جمله مشکلاتی که وی به آنها اشاره کرد، منتهی شدن موزائیک های خط زرد به دیوار و جوی آب، پل های فلزی که میله هایی با فاصله زیاد دارند و باعث گیر کردن عصای سفید میان آنها می شوند، رمپ ها با شیب ها و عرض نا مناسب می باشند.

بهد از صحبت های معاون توانبخشی، خانم دریکنده گفت: برای جلوگیری از بوجود آمدن این مشکلات باید نظارت دقیقی برا تیم اجرایی داشت و دلیل وجود این آیتم ها و مواردی که باید در هنگاه اجرا رعایت شوند را برای آنها روشن کردن چرا که در بیشتر موارد تیم اجرایی از این موارد بی اطلاع می باشند.

در ادامه دکتر اصغریان گفت برای آشنایی بیشتر با مشکلات معلولین در رفت و آمد های شهری بهتر است از مراکز معلولین مانند مدارس استثنایی و موسسات بازدید بعمل آمده و از نزدیک با این عزیزان گفتگویی صورت پذیرد.

در پایان دکتر عباسی معاون فرمانداری خاطر نشان کرد: فاز بعدی مناسب سازی در خیابان مدرس اجرا خواهد شد و برای جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات قبلی باید تحت نظارت کامل بهزیستی انجام پذیرد.