زبان انگلیسی

درباره این دوره

<p><span style="background-color:#ffffff; color:#5a5a5a; font-family:IRANsans; font-size:16px">امروزه افراد متعددی هستند که با توجه به استرس ها و موارد مشابه عدم اطمینان به نفس برای سخنرانی و حتی تعامل های اجتماعی را دارند این مورد شاید در کوتاه مدت اثر منفی در روابط اجتماعی و کاری افراد نداشته باشد اما در طولانی مدت اثرات مخربی خواهد داشت. استرس یک عامل طبیعی در هر سخنرانی است من با اینکه در سال بیش از ۱۰۰ سخنرانی دارم اما هر زمان که میخوام وارد صحنه شوم مضطرب می شوم. اما مدیریت و شکل گیری هدف می تواند شما را به سمت یک سخنرانی خوب و تاثیر گذار پرتاب کند. باید در یک سخنرانی هدف و برنامه داشته باشید و بدانی چه محتوایی دارید و چگونه باید آغاز، مدیریت و به اتمام برسانید. سخنرانی تنها صوت نیست زبان بدن و شیوه ارائه مطلب و تاثیر گذاری کلام شما مهمترین بخش یک سخنرانی است</span></p>

;