برای کمک به خیریه توانمند قائم از طریق لینک زیر اقدام نمایید

یا میتوانید به شماره حساب زیر واریز کنید:

شماره حساب:
4443054990
شماره کارت مجازی:
6104337770079042
نام صاحب حساب:
خیریه توانمند قائم

56

دوره های برگزار شده

89

مراسم ها

123

افراد تحت پوشش

1245

مطالب

آخرین مطالب ما

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

این نظر و تجربه ماست، ممکن است شما تجربه متفاوتی داشته باشید و حتما در بخش نظرات ما را در تکمیل این لیست یاری کنید.

;